Så fungerar dimgenerator till kamerabevakning

Med kamerabevakning kan risken för inbrott och skadegörelse minskas samt möjligheten för polisen att klara upp brottet öka. Samtidigt bör företagare vara medveten om att de som gör inbrott har ett par minuter på sig innan väktare och polis är på plats. En lösning för att skydda dyrbar egendom är att komplettera bevakning med dimgenerator.

Kamerabevakning – Grundskyddet

De allra flesta företagslarm, kopplade till larmbolag, innefattar kamerabevakning. Det innebär att kameror monteras upp och bevakar exempelvis entréer, receptioner eller lagerlokaler. Tillsammans med rörelsesensorer och inbrottslarm skapas ett grundläggande skydd. Skulle någon bryta sig in kommer larmet att aktiveras och kamerorna visa larmoperatörerna vad som händer. De kan i sin tur exempelvis skicka väktare och polis eller annan blåljuspersonal.

Dimgenerator – Extra skydd

Många inbrott avbryts när larmet aktiverats – men inte alla. Nästan oavsett var företagets lokaler finns kommer det minst ta ett par minuter innan väktare och polis är på plats. Inte sällan finns även personer som står ett par hundra meter från lokalerna och därmed kan varna de som är inne i lokalerna att väktare/polis är på väg.
De som vet vad de är ute efter har alltså generellt ett par minuter på sig, något som kan räcka. Men med dimgeneratorn kommer tiden definit inte räcka för att slutföra inbrottet.

  • Larmet aktiveras Ett inbrott har skett och rörelsesensorer aktiverats. Larmet har därmed utlösts varpå en larmoperatör direkt agerar.
  • Kamerabevakning visar vad som händer Larmoperatören ser i realtid vad som händer och kan tillkalla polis eller väktare.
  • Operatör aktiverar dimgenerator Om operatören ser att det är inbrott kan dimgeneratorn aktiveras. Detta sker alltså aldrig automatiskt och därmed kan den inte aktiveras av falsklarm. För aktivering krävs därmed både att larmet aktiverats samt att operatören ser, via företagets kamerabevakning, att inbrottet skulle kunna stoppas med dimgeneratorn.
  • Tjock dimma på ett par sekunder När dimgeneratorn aktiveras kommer rummet, där generatorn finns tillgänglig, fyllas med tjock rök. Röken är så tät att det är omöjligt att se handen framför sig. Därmed kommer det även bli omöjligt för de som utför inbrottet att hitta kassaskåp, tavlor eller annan dyrbar egendom. För att generatorns effekt ska bli så bra som möjligt krävs det att den står i ett litet rum och inte på öppna ytor.