Allmänt

Allt du vill veta om att ta jobb som socionom på bemanning

Det finns många jobb som socionom vilka du kan ta dig an i uppdragsform via ett bemanningsföretag. Du kanske redan känner till att denna möjlighet existerar och vill få mer information om den? Om så är fallet kan du läsa våra svar på vanliga frågor nedan för att få veta mer om boende, lön och liknande. Fortsätt att läsa för att ta del av dessa svar!

Vi besvarar dina frågor om att ta jobb som socionom på bemanning

När det kommer till vanliga frågor om att ta jobb som socionom på bemanning tillhör dessa frågor några av de vanligaste:

  • Hur kommer jag att bo under mitt uppdrag på annan ort? Detta är en fråga som du med fördel kan ställa till din kontaktperson på ditt bemanningsföretag. Du kan då få ett rakt och ärligt svar på denna fråga som är tillförlitligt och anpassat utifrån din specifika situation. Men generellt sett brukar faktiskt bemanningsföretagen vara behjälpliga med allt som har med resor och boende att göra. Detta gäller i de fall då du jobbar på en annan ort som inte är belägen i din kommun eller i den direkta närheten av denna.
  • Vem kommer betala min lön för uppdraget ifråga? Du kommer få skriva på ett avtal där det framgår vilken lön du får och när denna betalas ut etc. I avtalet framgår allt som har att göra med löneutbetalningar och annat som rör lönebiten. Men du kan vanligtvis välja att få din löneutbetalning på traditionellt sätt från bemanningsföretaget genom att ta anställning hos dem. Alternativt kan du ofta fakturera via ett eget bolag om du istället föredrar att göra på detta sätt.
  • Hur lång tid dröjer det innan jag börjar jobba? När du tar dig an jobb som socionom på bemanning undrar du såklart hur lång tid det kan tänkas dröja innan du börjar jobba. Detta beror på en rad olika faktorer, men generellt sett brukar du i princip kunna börja mer eller mindre omgående om du så vill. Det kan dock variera och därför rekommenderar vi dig att du ställer denna fråga direkt till ditt bemanningsföretag för att du ska få ett bättre svar.
Allmänt

Med kamerabevakning kan risken för inbrott och skadegörelse minskas samt möjligheten för polisen att klara upp brottet öka. Samtidigt bör företagare vara medveten om att de som gör inbrott har ett par minuter på sig innan väktare och polis är på plats. En lösning för att skydda dyrbar egendom är att komplettera bevakning med dimgenerator.

Kamerabevakning – Grundskyddet

De allra flesta företagslarm, kopplade till larmbolag, innefattar kamerabevakning. Det innebär att kameror monteras upp och bevakar exempelvis entréer, receptioner eller lagerlokaler. Tillsammans med rörelsesensorer och inbrottslarm skapas ett grundläggande skydd. Skulle någon bryta sig in kommer larmet att aktiveras och kamerorna visa larmoperatörerna vad som händer. De kan i sin tur exempelvis skicka väktare och polis eller annan blåljuspersonal.

Dimgenerator – Extra skydd

Många inbrott avbryts när larmet aktiverats – men inte alla. Nästan oavsett var företagets lokaler finns kommer det minst ta ett par minuter innan väktare och polis är på plats. Inte sällan finns även personer som står ett par hundra meter från lokalerna och därmed kan varna de som är inne i lokalerna att väktare/polis är på väg.
De som vet vad de är ute efter har alltså generellt ett par minuter på sig, något som kan räcka. Men med dimgeneratorn kommer tiden definit inte räcka för att slutföra inbrottet.

  • Larmet aktiveras Ett inbrott har skett och rörelsesensorer aktiverats. Larmet har därmed utlösts varpå en larmoperatör direkt agerar.
  • Kamerabevakning visar vad som händer Larmoperatören ser i realtid vad som händer och kan tillkalla polis eller väktare.
  • Operatör aktiverar dimgenerator Om operatören ser att det är inbrott kan dimgeneratorn aktiveras. Detta sker alltså aldrig automatiskt och därmed kan den inte aktiveras av falsklarm. För aktivering krävs därmed både att larmet aktiverats samt att operatören ser, via företagets kamerabevakning, att inbrottet skulle kunna stoppas med dimgeneratorn.
  • Tjock dimma på ett par sekunder När dimgeneratorn aktiveras kommer rummet, där generatorn finns tillgänglig, fyllas med tjock rök. Röken är så tät att det är omöjligt att se handen framför sig. Därmed kommer det även bli omöjligt för de som utför inbrottet att hitta kassaskåp, tavlor eller annan dyrbar egendom. För att generatorns effekt ska bli så bra som möjligt krävs det att den står i ett litet rum och inte på öppna ytor.